Dřevěné vazníky a jejich montáž

on .

drevene vazniky

Konstrukce střech ze dřeva není žádnou novinkou. Využívají se již spoustu let, avšak jejich vývoj a uplatňování zbrzdily rostoucí požadavky na jejich propracovanost. Složité výpočty dnes provádí počítače, proto jsou dřevěné vazníky znovu častou volbou zadavatelů i projektantů.

Při jejich montáži by měla být především zaručena bezpečnost všech lidí na stavbě. To znamená, že při konstrukci dřevěných vazníků by se měli všichni pracovníci přesně držet projektové dokumentace. Jednotlivé vazníky by se měly průběžně zabezpečovat odpovídajícími ztužujícími prvky, aby nedošlo k jejich zřícení. Žádná z částí konstrukce by se neměla na stavbě zkracovat bez předcházející konzultace s projektantem.

Nezbytně nutné je správné kotvení a odizolování dřevěných částí od betonových podpěr. Myslete na to, že do již hotové konstrukce z dřevěných vazníků by se v žádném případě nemělo zasahovat a jakkoliv ji upravovat. Tyto kroky by mohli vést k velké havárii.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit